top of page

Yazılı tərcümə

tərcümə mərkəzi, tərcümə xidmətləri, tercume merkezi, tercume xidmetleri, tibbi tərcümə, texniki tərcümə, tərcümə xidmətləri mərkəzi, ingilis dilinə tərcümə, rus dilinə tərcümə, onlayn tərcümə , 24 saat tərcümə mərkəzi, tercume merkezleri, tərcümə şirkətləri, ingiliscə azərice tercümə, türkce azerice tercume, azerice ingilisce tercume, azerice rusca tercume  tərcümə mərkəzləri, şifahi tərcümə , sinxron tərcümə, tərcümə qiymətləri, onlayn tərcümə xidmətləri, 24 saat tərcümə , tibbi sənədlərin tərcüməsi, elmi-texniki tərcümə, kitabların tərcüməsi, bələdçi tərcüməsi, türk dilinə tərcümə, referat tərcüməsi, 

Tesla Tərcümə Mərkəzi sizə münasib qiymət və yüksək keyfiyyətlə yazılı  tərcümə xidmətlərini təklif edir.

 

Yazılı tərcümə  mətni hədəf dilə çevirərək başqa dildə yeni mətnin yaradılması prosesi deməkdir. 

Başqa dilə tərcümə ediləcək mətnlər romanlar, hekayələr, şeirlər, bədii dəyəri olan teatr və ya kino əsərləri, həmçinin akademik məqalələr, tərcümeyi-hal, işgüzar sənədlər və müqavilələr ola bilər. Tərcümə səsli olduqda, əsas mənbə yazılmasa da, hədəf mənbə əsasən mətn məzmununa çevrilir. Azərbaycanda ən çox tələb olunan tərcümə ingilis-azərbaycan dili olsa da, inkişaf edən beynəlxalq əməkdaşlıq və ticarət bu tələbin fərqli dillərə çevrilməsini təmin edir.

Yazılı tərcümənin geniş əhatə dairəsi var. Xüsusilə xariclə bağlı bizneslər üçün əvəzolunmazdır. İş həyatında istifadə olunan müqavilə , tanıtım broşürləri, reklam mətnləri, brend məlumatı, konqres bildirişləri, yol sənədi, icazə sənədləri, patentlər, faktura və balans hesabatları, gəlir-xərc cədvəlləri, tikinti, əczaçılıq və tibb konsepsiyası məzmunu və s tərcümə edilə  bilər. Tərcümə müxtəlif növlərə bölünür, əsasən konfrans, debat və natiqlikdir və onların tərcümə prosesinə sinxron tərcümə və ardıcıl tərcümə kimi müxtəlif üsullar daxildir.Ardıcıl və sinxron tərcümənin qiymətləri mətn tərcüməsi qiymətlərindən fərqlidir.

Yazılı tərcümələr peşəkarcasına bu sahənin mütəxəssisləri və adətən tərcümə mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir. Bu məqamda hansı tərcümə mərkəzi ilə işləməyə qərar vermək lazımdır. Tərcümələrin həm mənbə, həm də hədəf mətnin dillərini mükəmməl bilən insanlar tərəfindən lazımi qaydada edilməsi vacibdir. Bir dildən digər dilə tərcümədə dili bilməklə yanaşı, mənanı düzgün çatdırmaq bacarığına sahib olmaq son dərəcə vacibdir. Hədəf mətnin aydın olması baş verə biləcək neqativ halların qarşısını alır.

Açar sözlər

bottom of page