Texniki tərcümə

Texniki tərcümə nədir?

 

Texniki tərcümə texniki və ya mühəndislik təcrübəsi tələb edən tərcümələrə verilən addır. Daim inkişaf edən dünyamızda texnologiya və informasiya axını böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əslində, gündəlik həyatın demək olar ki, hər bir sahəsində texniki məlumatlara ehtiyac artır. Texniki məlumata ehtiyacın artması ilə bu məhsulların  və istifadə məlumatlarının kiçik bir məhsuldan çox qiymətli bir texnoloji maşına düzgün ötürülməsi texniki tərcümənin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir.

Məlumatların dəqiq ötürülməsini təmin etmək üçün peşəkar tərcümə mərkəzinə üstünlük verilməlidir. Çünki tərcüməni təmin edəcək tərcüməçinin təcrübəsi tərcümə olunacaq mətnin ən yüksək keyfiyyətlə tərcüməsini təmin edəcək mühüm məqamdır.

Texniki tərcümə digər tərcümələrdən fərqli olaraq informasiya tutumludur və səhvləri qəbul etmir. Bu səbəbdən texniki tərcümə mərkəzləri və tərcüməçilər kifayət qədər keyfiyyətə, dilə, texnikaya və təcrübəyə malik olmalıdırlar.

Bu sahədə təcrübəsi olmayan tərcüməçilər və ya tərcümə mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilən tərcümə əməliyyatları gələcəkdə maliyyə itkilərinə səbəb ola bilər. Məsələn, maşının əməliyyat məlumatlarını və ya təlimatlarını tərcümə edərkən edilən səhv  təhlükəli ola bilər. Bu səbəbdən yaşanan uyğunsuzluqlar insanların məhsula yönümünü azaldar və maddi ziyan meydana gələr.

Tesla Tərcümə Mərkəzi illərin təcrübəsi və peşəkar tərcüməçi komandası ilə texniki tərcümələrdə sizin etibarlı tərəfdaşınız olmağa hazırdır.

Açar sözlər