top of page

Texniki tərcümə

İstifadəçi təlimatlarını, sistem xüsusiyyətlərini, elmi məqalələri, tibbi məqalələri və araşdırmaları, tibbi sənədləri, proqram və bir çox digər sahələri əhatə edən Texniki Tərcümə xidmətimiz təcrübəli texniki tərcüməçilərimiz tərəfindən həyata keçirilir.

Ən mürəkkəb və ayrıca ekspertiza tələb edən sənədləriniz lazımi araşdırmalardan sonra tərcümə olunur və bu mövzuda ən yaxşı tərcümə sizə təklif olunur.

Texniki Tərcüməni Necə Etmək olar?

 Elmi şəraitdə ortaya çıxan texniki tərcümə memarlıq, tibb, hüquq, hərbi , rabitə, nəqliyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı, texniki sahələrdə fəaliyyət göstərən sektorların texniki mətnlərinin və ya texniki mətnlərin bir dildən digər dilə tərcüməsidir.

Texniki tərcümənin aşağıdakı növləri var.

 • Yeni məhsulların tətbiqi

 • Məhsulların xüsusiyyətləri və istifadəçi təlimatı

 • Təlimat məlumatları

 • Zəmanət sənədləri

Bu sənədlər texniki tərcümə növlərini təşkil edir. Bəs, texniki tərcümə necə aparılır? Texniki tərcümə edəcək tərcüməçi ilk növbədə tərcümə olunacaq texniki mövzunu yaxşı bilməlidir. Texniki tərcüməçi araşdırmalar aparmalı, oxumalı və texniki dilin necə istifadə olunmasını araşdırmalıdır.

Texniki tərcüməçi tərcümədə istifadə olunan texniki sözləri düzgün yazmalıdır. Bunu edərkən uyğunsuzluq yaratmamalıdır. Başqa sözlə, o, ilk növbədə texnika sözünü tərcümə etdiyi kimi tərcümənin qalan hissəsində də eyni tərcümədən istifadə etməlidir.

Texniki tərcüməçinin araşdırması tərcüməyə başlayana qədər deyil, tərcüməyə başlanandan sonra da tədqiqatını davam etdirməlidir. Tərcümədə hər bir texnika sözün düzgün ekvivalentini tapmalıdır.

Bunlara əlavə olaraq texniki tərcümənin xüsusiyyətləri də var :

 • Texniki tərcümədə cümlələr qısa, aydın və başa düşülən olmalıdır.

 • Texniki tərcümə təcrübə tələb edir

 • Texniki tərcümədə terminologiyadan istifadə olunur

 

Texniki sənədləri tərcümə edərkən nələrə diqqət edilməlidir?

Texniki sənədləri tərcümə edərkən nələrə diqqət edilməlidir? Sualın cavabını tərcümə edərkən nələrə diqqət edilməlidir ? Suala cavab verəcək məqamlara diqqət yetirməklə yanaşı, nəzərə alınmalı elementlər də var.

 • Texniki tərcümə sahəsində terminlər düzgün istifadə edilməlidir

 • İstifadə olunan termin texniki sənədin hədəf auditoriyası üçün başa düşülən olmalıdır

 • Texniki tərcümələr edərkən qeyd etmək lazımdır ki, tərcümələrin aydın ekvivalenti var.

 • Tərcüməni edəcək tərcüməçi texniki sahədə təcrübəli olmalıdır.

Texniki sənədlərin tərcüməsi zamanı bu məsələlərə diqqət yetirmək çox vacibdir . Bundan əlavə, tərcümə zamanı sözlərin mənalarına lüğətdə rast gəlməmək lazımdır. Daha dərin araşdırma tələb olunur. Tərcümə ediləcək mətn bir və ya bir neçə dəfə oxunmalı və mənimsənilməlidir. Bundan əlavə, tərcümə olunacaq mətnin mövzusu ilə bağlı araşdırmalar aparılmalı, müvafiq mətnlər əvvəlcədən oxunmalıdır.

Texniki Tərcümə Qiymətləri Nə qədərdir?

 Azərbaycanda  tərcümə qiymətləri boşluqsuz simvol və ya sözlərin sayına görə müəyyən edilir. Simvolların sayından başqa, tərcümə olunacaq dilin üstünlük təşkil etməsi də qiymətə təsir edir.

Açar sözlər

bottom of page