top of page

Axtarış nəticələri

44 items found for ""

Bloq yazıları (11)

 • "Google Translate" yoxsa peşəkar tərcümə?!

  Giriş: Tərcümə, dünya dillərinin və mədəniyyətlərinin birliyini təmin edən ən vacib məqamlardan biridir. İnternetin və texnologiyaların inkişafı ilə birlikdə tərcümə prosesi də dəyişikliklər keçirib və bu da tərcüməçilər və tərcümə xidmətləri arasında bir müqayisəyə səbəb olub. Hazırda bir tərcümənin gözlənilən keyfiyyətə çatdırılması üçün iki seçim mövcuddur: Google Translate və peşəkar tərcüməçilər. Bu bloq məqaləsində, Google Translate və peşəkar tərcümə arasında müqayisənin əsas səbəblərini və hər birinin üstünlüklərini və çətinliklərini araşdıracağıq. Google Translate: Avtomatik Tərcümənin Üstünlükləri və Çətinlikləri Google Translate, dünyanın ən məşhur avtomatik tərcümə alətlərindən biridir. İstifadəçilərə asanlıqla istifadə ediləbilən bir interfeys təqdim edir və bir neçə saniyə ərzində mətni bir dilənən tərcümə edir. Bu, hər bir fərdin anadilindən başqa dillərə mətnləri asanlıqla tərcümə etməsinə imkan verir. Google Translate, bir çox dilə dəstək verir və geniş bir mətn bazası ilə çalışır. Bu, istifadəçilər üçün sürət və rahatlıq deməkdir. Bununla birlikdə, Google Translate-in də çətinlikləri də mövcuddur. Dilin mənasını, qrammatikasını və mədəniyyətə aid nuansları tam anlamaq və uyğun şəkildə tərcümə etmək Google Translate ilə mümkün deyil. Çox dilliliklə bağlı məsələlər, ifadələrin yanlış tərcüməsi, mətnin mənasının tam olaraq əks olunmaması və mənbələrə əsaslanmayan tərcümələr çıxara bilər. Bu, mətnin yanlış anlaşılmasına, gülməli və ya anlaşılmaz ifadələrə və çox vacib məqamların itirilməsinə səbəb ola bilər. Peşəkar Tərcüməçilər: İnsan Elementinin Üstünlükləri və Təcrübəsi Peşəkar tərcüməçilər, dil bilikləri və tərcümə təcrübələri ilə təmin olunan insan elementini əlavə edir. Onlar dilin incəliklərini, dilin mənasını, qrammatikasını və mədəniyyətə aid nuansları anlamaq üçün təlimat almış və təcrübəli tərcüməçilərdir. İnsanın analitik və təcrübəyə əsaslanan tərcümə prosesi, mətnin doğru tərcümə edilməsini və mənasına uyğun şəkildə dəyişdirilməsini təmin edir. Peşəkar tərcüməçilər, həm dil mənasında, həm də mədəniyyətə uyğun tərcümələr verə bilir. Onlar mətnləri öz dillərindən hədəf dilə ən doğru şəkildə çevirir və mətnin orijinal mənasını və hissini saxlamağa çalışır. Təcrübəli tərcüməçilər, məlumatların asanlıqla anlaşılmasına imkan verir və mətnin tərcümə edildiyi məqsədin əks olunmasını təhlükəsizləşdirir. Son onlaraq: Google Translate və peşəkar tərcüməçilər arasında bir müqayisə mövcuddur. Hər birinin üstünlükləri və çətinlikləri vardır. Google Translate, sürət və asanlıq əldə etmək üçün ideal seçim ola bilər, amma mətnin doğru və mənasına uyğun tərcüməsi məsələsində çətinliklər yaşayır. Peşəkar tərcüməçilər isə dilin incəliklərini anlamaq və məlumatları doğru şəkildə tərcümə etmək üçün ən yaxşı seçimdir. Əgər mətninizin mənasının və tərcümənin doğruluğunun vacibliyini öncədən bilirsinizsə, peşəkar tərcümə xidmətlərindən istifadə etmək ən məsləhətli yoldur.

 • Kitabların tərcüməsi

  Kitabların tərcüməsi, kitabın bir dilən digər dilə tərcümə edilməsidir. Kitab tərcüməsi, əsasən, bir əsərin daha geniş bir oxucu kütləsinə çatdırılmasına kömək edir. Bu proses, müxtəlif dillərdə yazılmış əsərlərin, fikirlərin və məlumatların daha çox insan tərəfindən oxunmasına imkan verir. Kitab tərcüməsi, yalnız mətn tərcüməsi ilə məhdud deyil. Kitabın digər elementləri, məsələn, qrafikalar, şəkillər, xülasələr və qeydlər də tərcümə edilə bilər. Tərcümə olunmuş kitabın tərcüməçisi, mətnin mənasını və formatdakı dəyişiklikləri doğru şəkildə tərcümə edir. Tərcüməçi, əsas mənadan uzaqlaşmaqdan ehtiyatlı olmalıdır. Kitabın orijinal dilindəki nişanlardan asılı olaraq, tərcümə edilmiş kitabın orijinal nüsxəsinə uyğunluğu da önəmlidir. Kitab tərcüməsi zamanı tərcüməçi, müəllifin mənimsədiyi qrammatika, sözlər, ifadələr, yaratdığı atmosfer və şəxs qəhrəmanlarının özəllikləri kimi mənbələrdən istifadə edir. Mətnin doğru mənada tərcümə olunmasına və orijinal mətnə uyğunluğuna riayət etmək, bir tərcüməçinin ən vacib məsələlərindən biridir. Kitab tərcüməsi, müxtəlif dil və mənbələr üzərində işləmək tələb edir və bu proses, tərcümə olunmuş əsərlərin doğru şəkildə tərcümə edilməsinə kömək edir. Tərcümə olunmuş kitabların yayılması, dünyanın müxtəlif bölgələrində insanların müxtəlif dil və mənbələrdə təcrübələrini və düşüncələrini bölüşməsinə imkan verir.

 • Saytların tərcüməsi

  Saytların tərcüməsi, saytın bir dilən digər dilə tərcümə edilməsidir. Bu, saytın məzmununun, elementlərinin və funksiyalarının bir dilən başqa dilə tərcümə edilməsini əhatə edir. Bu proses saytın digər ölkələrdəki istifadəçilər tərəfindən daha yaxşı anlaşılmasına və daha geniş bir müştəri kütləsinə çatmağa kömək edir. Sayt tərcüməsi müxtəlif dillərdə edilə bilər. Tərcümə prosesi, saytın məzmununu və xüsusiyyətlərini tərcümə etməkdən əlavə olaraq, həmçinin saytın interaktiv elementlərini, səhifələrin düzgün hissələrinə və digər funksiyalarına da diqqət yetirir. Bu növ tərcümələr daha çox internet mağazaları, turizm saytları və ya beynəlxalq şirkətlər kimi online mövcudluğu olan şirkətlər üçün vacibdir. Sayt tərcüməsi müştərilər üçün bir çox imkanlar yaradır . İstifadəçilər saytı daha rahat və sürətli tapa bilər, məhsulların və xidmətlərin öz dillərində qiymətləndirilməsini və alınmasını bacarır, və ən önəmli məsələlərdən biri, daha çox müştəri rahatlığı və etibarlılığı təmin edir. Sayt tərcüməsi üçün müxtəlif xidmətlər mövcuddur. Bu xidmətlər təklif edilən dillər, saytın ölçüsü və əsas xüsusiyyətlər, tələb edilən vaxt çərçivəsi və tələb edilən keyfiyyət səviyyəsinə görə dəyişə bilər

View All

Digər səhifələr (33)

 • confrimation677289990 | TeslaTərcümə Mərkəzi tercume merkezi

  Uğurlu Success Call center: +994 55 245 83 05

 • Texniki tərcümə | TeslaTərcümə Mərkəzi tercume merkezi

  Texniki tərcümə İ stifadəçi təlimatlarını, sistem xüsusiyyətlərini, elmi məqalələri, tibbi məqalələri və araşdırmaları, tibbi sənədləri, proqram və bir çox digər sahələri əhatə edən Texniki Tərcümə xidmətimiz təcrübəli texniki tərcüməçilərimiz tərəfindən həyata keçirilir. Ən mürəkkəb və ayrıca ekspertiza tələb edən sənədləriniz lazımi araşdırmalardan sonra tərcümə olunur və bu mövzuda ən yaxşı tərcümə sizə təklif olunur. ​ Texniki Tərcüməni Necə Etmək olar? ​ Elmi şəraitdə ortaya çıxan texniki tərcümə memarlıq, tibb, hüquq, hərbi , rabitə, nəqliyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı, texniki sahələrdə fəaliyyət göstərən sektorların texniki mətnlərinin və ya texniki mətnlərin bir dildən digər dilə tərcüməsidir. Texniki tərcümənin aşağıdakı növləri var. Yeni məhsulların tətbiqi Məhsulların xüsusiyyətləri və istifadəçi təlimatı Təlimat məlumatları Zəmanət sənədləri Bu sənədlər texniki tərcümə növlərini təşkil edir. Bəs, texniki tərcümə necə aparılır? Texniki tərcümə edəcək tərcüməçi ilk növbədə tərcümə olunacaq texniki mövzunu yaxşı bilməlidir. Texniki tərcüməçi araşdırmalar aparmalı, oxumalı və texniki dilin necə istifadə olunmasını araşdırmalıdır. Texniki tərcüməçi tərcümədə istifadə olunan texniki sözləri düzgün yazmalıdır. Bunu edərkən uyğunsuzluq yaratmamalıdır. Başqa sözlə, o, ilk növbədə texnika sözünü tərcümə etdiyi kimi tərcümənin qalan hissəsində də eyni tərcümədən istifadə etməlidir. Texniki tərcüməçinin araşdırması tərcüməyə başlayana qədər deyil, tərcüməyə başlanandan sonra da tədqiqatını davam etdirməlidir. Tərcümədə hər bir texnika sözün düzgün ekvivalentini tapmalıdır. Bunlara əlavə olaraq texniki tərcümənin xüsusiyyətləri də var : Texniki tərcümədə cümlələr qısa, aydın və başa düşülən olmalıdır. Texniki tərcümə təcrübə tələb edir Texniki tərcümədə terminologiyadan istifadə olunur Texniki sənədləri tərcümə edərkən nələrə diqqət edilməlidir? ​ Texniki sənədləri tərcümə edərkən nələrə diqqət edilməlidir? Sualın cavabını tərcümə edərkən nələrə diqqət edilməlidir ? Suala cavab verəcək məqamlara diqqət yetirməklə yanaşı, nəzərə alınmalı elementlər də var. Texniki tərcümə sahəsində terminlər düzgün istifadə edilməlidir İstifadə olunan termin texniki sənədin hədəf auditoriyası üçün başa düşülən olmalıdır Texniki tərcümələr edərkən qeyd etmək lazımdır ki, tərcümələrin aydın ekvivalenti var. Tərcüməni edəcək tərcüməçi texniki sahədə təcrübəli olmalıdır. Texniki sənədlərin tərcüməsi zamanı bu məsələlərə diqqət yetirmək çox vacibdir . Bundan əlavə, tərcümə zamanı sözlərin mənalarına lüğətdə rast gəlməmək lazımdır. Daha dərin araşdırma tələb olunur. Tərcümə ediləcək mətn bir və ya bir neçə dəfə oxunmalı və mənimsənilməlidir. Bundan əlavə, tərcümə olunacaq mətnin mövzusu ilə bağlı araşdırmalar aparılmalı, müvafiq mətnlər əvvəlcədən oxunmalıdır. ​ Texniki Tərcümə Qiymətləri Nə qədərdir? Azərbaycanda tərcümə qiymətləri boşluqsuz simvol və ya sözlərin sayına görə müəyyən edilir. Simvolların sayından başqa, tərcümə olunacaq dilin üstünlük təşkil etməsi də qiymətə təsir edir. Açar sözlər tercume merkezi, texniki tercume, texniki tərcümə , onlayn texniki tərcümə , elmi-texniki tərcümə ,sənaye sahəsində tətcümə. < Geri

 • Şifahi tərcümə | TeslaTərcümə Mərkəzi tercume merkezi

  Şifahi tərcümə Açar sözlər: şifahi tərcümə, sinxron tərcümə, bələdçi tərcüməsi, tur tərcüməsi, ardıcıl tərcümə, ispan dili sinxron tərcümə, fransız dili sinxron tərcüməsi, ingilis dilində ardıcıl tərcümə tərcümə mərkəzi, tərcümə xidmətləri, tercume merkezi, tercume xidmetleri, tibbi tərcümə, texniki tərcümə, tərcümə xidmətləri mərkəzi, ingilis dilinə tərcümə, rus dilinə tərcümə, onlayn tərcümə , 24 saat tərcümə mərkəzi, tercume merkezleri, tərcümə şirkətləri, ingiliscə azərice tercümə, türkce azerice tercume, azerice ingilisce tercume, azerice rusca tercume tərcümə mərkəzləri, şifahi tərcümə , sinxron tərcümə, tərcümə qiymətləri, onlayn tərcümə xidmətləri, 24 saat tərcümə , tibbi sənədlərin tərcüməsi, elmi-texniki tərcümə, kitabların tərcüməsi, bələdçi tərcüməsi, türk dilinə tərcümə, referat tərcüməsi, Tesla Tərcümə Mərkəzi ixtisasca tərcüməçilərdən ibarət olan peşəkar komandası ilə sizə şifahi tərcümənin bir neçə növü üzrə tərcümə xidmətləri təklif edir. Mərkəzimizə müraciət etməklə türk, rus, ingilis, ərəb, ispan, italiyan, fransız, fars, ukrayna dilləri üzrə peşəkar və münasib qiymətə tərcümə xidmətləri əldə edə bilərsiniz. 1 Ardıcıl tərcümə Ardıcıl tərcümədə tərcüməçi məruzəçinin söylədiyi müəyyən nitq parçasını əvvəlcə eşidir,məruzəçi susduqda isə həmin parçanı olduğu kimi digər dilə çevirir. Ardıcıl tərcümə zamanı adətən natiq 1–5 dəqiqədən bir(hər paraqrafın və ya fikrin sonunda) fasilə verir,mətnin tərcüməsi üçün şərait yaradır. Digər bir mənbədə göstərilir ki , nitq 15 dəqiqə çəkə bilər. Bu zaman tərcüməçi özü üçün qeydlər götürür. Tərcümə tarixində belə hallar da var ki natiq fasiləsiz olaraq bir saat danışır, sonra tərcümə üçün tərcüməçiyə üz tutur. Bəzi tərcüməçilərin məsləhətinə görə, yaddaş kifayət qədər yükləndikdə tərcüməçi məruzəçidən dayanmağı tələb edə bilər. Ardıcıl tərcüməçi üçün ən vacib şərtlərdən biri də onun qeydgötürmə qabiliyyətidir. Çünki təfsilata zərər yetirmədən bütöv bir paraqrafı olduğu kimi yadda saxlamaq çox çətindir. Digər səciyyəvi cəhətlər qısamüddətli yaddaş , yaxşı təqdimat qabiliyyəti və inandırma bacarığıdır. İnsan bir dəqiqəyə bir neçə söz yadda saxlaya bilər, amma məsələ bir neçə sözü ardıcıllıqla yadda saxlayıb-saxlamamaqda deyil. Müəyyən bir parçanı fasiləsiz olaraq dinləyəndə insanın yaddaşı yüklənir. Əgər nitq parçasındakı əsas məqamlar qeydlər şəklində yazıya köçürülsə, sonra onlara baxılaraq tərcümə edilsə onda tərcüməçi yorulmur, eyni zamanda görülən iş də effektli olur. 2 Sinxron tərcümə Şifahi tərcümənin iki formasından biri də sinxron tərcümədir ki, bu da məxəz nitqlə eyni vaxtda həyata keçirilir. Sinxron tərcüməçi xüsusi texnika ilə təchiz edilmiş kabinədə oturaraq, qulaqcıqlar vasitəsilə eşitdiyi nitqi həmin anda tərcümə edib mikrafona deyir. Cümlədə söz sırasından asılı olaraq xəbərin sonda gəlməsi ingilis dilinə sinxron tərcümədə çətinlik törədir. Çünki cümlə qurtamasa fikrin təsdiq və ya inkarda olduğu bilinmir. Buna görə də bəzən sinxron tərcüməçi cümləni öz fəhmi hesabına tərcümə etməli olur. Odur ki, sinxron tərcümə mütəxxəssisdən güclü duyma qabiliyyəti və geniş dünya görüşü tələb edir. Tərcüməçidən ən azı yarım saat fikrini toplamaq tələb olunur. Məhz tərcüməçinin bu fiziki imkanını nəzərə alaraq sinxron tərcümə kabinəsində onların hər 20 dəqiqə və ya yarım saatdan bir bir-birini əvəz etməsi lazımdır. Sinxron tərcümənin tarixi XX əsrin ortalarına təsadüf edir. Bu tərcümə növündən ilk dəfə Nyüremberq məhkəməsində istifadə olunmuşdur. Həmin vaxtdan bəri çoxlu sayda konfranslar keçirilir və iştirakçılar öz dillərində və ya beynəlxalq dillərin birində çıxışları təxminən eyni zamanda dinləyirlər. Sinxron tərcümə müxtəlif dillərdə danışan çoxsaylı insanların, diplomatik danışıqların, habelə digər prosseslər üçün məqsədəuyğun və əlverişli sayılır. Bu da onunla əlaqədardır ki, sinxron tərcümədə vaxt ikiqat azalır, yəni məruzə ilə onun tərcüməsi eyni vaxtda bitir. Sinxron tərcümədən daha çox BMT sessiyalarında və beynəlxalq konfranslarda istifadə olunduğu üçün ona "konfrans tərcüməsi" də deyilir. 3 Bələdçi tərcümə xidməti Turizm sektorunda təcrübəli tərcüməçilərin və turistlərlə sıx təmasda olan şirkətlərin töhfəsi böyükdür. Xüsusilə də turistlərin turizm xidmətlərindən razı qalması ikitərəfli münasibətlərin sağlam qurulmasından asılıdır. Bu münasibətlər zamanı öz işini və tərcümə etdikləri dilləri yaxşı bilməyən tərcüməçilərlə turistlər arasında problemlərin yaşanması qaçılmazdır. Ən yaxşı halda turistlər sizinlə münasibətləri bitdikdən sonra mənfi rəy verəcəklər. Bu səbəbdən turizm sektoru ilə bağlı təcrübəli və keyfiyyətli tərcümə xidmətlərimizdən yararlanmaq işinizi asanlaşdıracaq. 4 Pıçıltılı tərcümə Sinxron tərcümənin digər ən çox yayılmış forması məhz pıçıltı vasitəsilə tərcümədir. Pıçıltılı tərcümə fransız termini ilə "ehuchotage" da adlanır. Bu tərcümə növündən adətən tədbirlərdə hədəf dildə danışan xarici nümayəndələrin sayının az olduğu hallarda istifadə edilir. Pıçıltılı tərcümə zamanı tərcüməçi xarici nümayəndənin yanında oturub eşitdiklərini onun qulağına elə tərzdə pıçıldayır ki, tərcüməni yalnız ehtiyacı olan bu şəxs eşidir, digər nümayəndələrə isə maneçilik törətmir. İki nəfərin tərcüməyə ehtiyacı olduğu halda dilmanc onların arxasındakı cərgədə elə əyləşir ki, qonaqlardan birinin sağ qulağına, digərinin isə sol qulağına yaxın məsafədə pıçıltı ilə deyilənləri çatdıra bilsin. Tərcüməyə ehtiyacı olanların sayı ikidən artıq olduqda iki və ya daha artıq dilmancın tərcüməsindən istifadə olunur. Bu halda bir tərcüməçinin tərcüməsi xüsusi aparatla bir neçə nəfərə çatdırıla da bilər.

View All
bottom of page