top of page

Axtarış nəticələri

37 items found for ""

Bloq yazıları (11)

 • "Google Translate" yoxsa peşəkar tərcümə?!

  Giriş: Tərcümə, dünya dillərinin və mədəniyyətlərinin birliyini təmin edən ən vacib məqamlardan biridir. İnternetin və texnologiyaların inkişafı ilə birlikdə tərcümə prosesi də dəyişikliklər keçirib və bu da tərcüməçilər və tərcümə xidmətləri arasında bir müqayisəyə səbəb olub. Hazırda bir tərcümənin gözlənilən keyfiyyətə çatdırılması üçün iki seçim mövcuddur: Google Translate və peşəkar tərcüməçilər. Bu bloq məqaləsində, Google Translate və peşəkar tərcümə arasında müqayisənin əsas səbəblərini və hər birinin üstünlüklərini və çətinliklərini araşdıracağıq. Google Translate: Avtomatik Tərcümənin Üstünlükləri və Çətinlikləri Google Translate, dünyanın ən məşhur avtomatik tərcümə alətlərindən biridir. İstifadəçilərə asanlıqla istifadə ediləbilən bir interfeys təqdim edir və bir neçə saniyə ərzində mətni bir dilənən tərcümə edir. Bu, hər bir fərdin anadilindən başqa dillərə mətnləri asanlıqla tərcümə etməsinə imkan verir. Google Translate, bir çox dilə dəstək verir və geniş bir mətn bazası ilə çalışır. Bu, istifadəçilər üçün sürət və rahatlıq deməkdir. Bununla birlikdə, Google Translate-in də çətinlikləri də mövcuddur. Dilin mənasını, qrammatikasını və mədəniyyətə aid nuansları tam anlamaq və uyğun şəkildə tərcümə etmək Google Translate ilə mümkün deyil. Çox dilliliklə bağlı məsələlər, ifadələrin yanlış tərcüməsi, mətnin mənasının tam olaraq əks olunmaması və mənbələrə əsaslanmayan tərcümələr çıxara bilər. Bu, mətnin yanlış anlaşılmasına, gülməli və ya anlaşılmaz ifadələrə və çox vacib məqamların itirilməsinə səbəb ola bilər. Peşəkar Tərcüməçilər: İnsan Elementinin Üstünlükləri və Təcrübəsi Peşəkar tərcüməçilər, dil bilikləri və tərcümə təcrübələri ilə təmin olunan insan elementini əlavə edir. Onlar dilin incəliklərini, dilin mənasını, qrammatikasını və mədəniyyətə aid nuansları anlamaq üçün təlimat almış və təcrübəli tərcüməçilərdir. İnsanın analitik və təcrübəyə əsaslanan tərcümə prosesi, mətnin doğru tərcümə edilməsini və mənasına uyğun şəkildə dəyişdirilməsini təmin edir. Peşəkar tərcüməçilər, həm dil mənasında, həm də mədəniyyətə uyğun tərcümələr verə bilir. Onlar mətnləri öz dillərindən hədəf dilə ən doğru şəkildə çevirir və mətnin orijinal mənasını və hissini saxlamağa çalışır. Təcrübəli tərcüməçilər, məlumatların asanlıqla anlaşılmasına imkan verir və mətnin tərcümə edildiyi məqsədin əks olunmasını təhlükəsizləşdirir. Son onlaraq: Google Translate və peşəkar tərcüməçilər arasında bir müqayisə mövcuddur. Hər birinin üstünlükləri və çətinlikləri vardır. Google Translate, sürət və asanlıq əldə etmək üçün ideal seçim ola bilər, amma mətnin doğru və mənasına uyğun tərcüməsi məsələsində çətinliklər yaşayır. Peşəkar tərcüməçilər isə dilin incəliklərini anlamaq və məlumatları doğru şəkildə tərcümə etmək üçün ən yaxşı seçimdir. Əgər mətninizin mənasının və tərcümənin doğruluğunun vacibliyini öncədən bilirsinizsə, peşəkar tərcümə xidmətlərindən istifadə etmək ən məsləhətli yoldur.

 • Kitabların tərcüməsi

  Kitabların tərcüməsi, kitabın bir dilən digər dilə tərcümə edilməsidir. Kitab tərcüməsi, əsasən, bir əsərin daha geniş bir oxucu kütləsinə çatdırılmasına kömək edir. Bu proses, müxtəlif dillərdə yazılmış əsərlərin, fikirlərin və məlumatların daha çox insan tərəfindən oxunmasına imkan verir. Kitab tərcüməsi, yalnız mətn tərcüməsi ilə məhdud deyil. Kitabın digər elementləri, məsələn, qrafikalar, şəkillər, xülasələr və qeydlər də tərcümə edilə bilər. Tərcümə olunmuş kitabın tərcüməçisi, mətnin mənasını və formatdakı dəyişiklikləri doğru şəkildə tərcümə edir. Tərcüməçi, əsas mənadan uzaqlaşmaqdan ehtiyatlı olmalıdır. Kitabın orijinal dilindəki nişanlardan asılı olaraq, tərcümə edilmiş kitabın orijinal nüsxəsinə uyğunluğu da önəmlidir. Kitab tərcüməsi zamanı tərcüməçi, müəllifin mənimsədiyi qrammatika, sözlər, ifadələr, yaratdığı atmosfer və şəxs qəhrəmanlarının özəllikləri kimi mənbələrdən istifadə edir. Mətnin doğru mənada tərcümə olunmasına və orijinal mətnə uyğunluğuna riayət etmək, bir tərcüməçinin ən vacib məsələlərindən biridir. Kitab tərcüməsi, müxtəlif dil və mənbələr üzərində işləmək tələb edir və bu proses, tərcümə olunmuş əsərlərin doğru şəkildə tərcümə edilməsinə kömək edir. Tərcümə olunmuş kitabların yayılması, dünyanın müxtəlif bölgələrində insanların müxtəlif dil və mənbələrdə təcrübələrini və düşüncələrini bölüşməsinə imkan verir.

 • Saytların tərcüməsi

  Saytların tərcüməsi, saytın bir dilən digər dilə tərcümə edilməsidir. Bu, saytın məzmununun, elementlərinin və funksiyalarının bir dilən başqa dilə tərcümə edilməsini əhatə edir. Bu proses saytın digər ölkələrdəki istifadəçilər tərəfindən daha yaxşı anlaşılmasına və daha geniş bir müştəri kütləsinə çatmağa kömək edir. Sayt tərcüməsi müxtəlif dillərdə edilə bilər. Tərcümə prosesi, saytın məzmununu və xüsusiyyətlərini tərcümə etməkdən əlavə olaraq, həmçinin saytın interaktiv elementlərini, səhifələrin düzgün hissələrinə və digər funksiyalarına da diqqət yetirir. Bu növ tərcümələr daha çox internet mağazaları, turizm saytları və ya beynəlxalq şirkətlər kimi online mövcudluğu olan şirkətlər üçün vacibdir. Sayt tərcüməsi müştərilər üçün bir çox imkanlar yaradır . İstifadəçilər saytı daha rahat və sürətli tapa bilər, məhsulların və xidmətlərin öz dillərində qiymətləndirilməsini və alınmasını bacarır, və ən önəmli məsələlərdən biri, daha çox müştəri rahatlığı və etibarlılığı təmin edir. Sayt tərcüməsi üçün müxtəlif xidmətlər mövcuddur. Bu xidmətlər təklif edilən dillər, saytın ölçüsü və əsas xüsusiyyətlər, tələb edilən vaxt çərçivəsi və tələb edilən keyfiyyət səviyyəsinə görə dəyişə bilər

View All

Digər səhifələr (26)

 • News

  Son xəbərlər 21 mar 2023 Gadget review: release of new Airy Pods This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More 20 mar 2023 Long-term benefits of clean energy sources This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More 19 mar 2023 How technology can help curb attention disorders This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More 18 mar 2023 Entering a new era of IoT This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More 17 mar 2023 5 most promising Fintech startups This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More 29 sen 2022 Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü ​ Read More

 • Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü

  < Back Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü Aygun Məmmədova 29 sen 2022 ​ Çoxsaylı peşə bayramlarından biri də Beynəlxalq Tərcüməçilər Günüdür. Beynəlxalq Tərcüməçilər Federasiyasının (FİT) qərarı ilə bu bayram 1991-ci ildən etibarən hər il sentyabrın 30-da qeyd edilir. Bu tarixin seçilməsi təsadüfi deyildir: Bibliyanı (Vulqatı) latın dilinə tərcümə etmiş və ənənəyə görə tərcüməçilərin hamısı hesab olunan İeronim Stridonski 420-ci il sentyabrın 30-da dünyasını dəyişmişdir. Çox zəngin intellekt sahibi olmuş çılğın xarakterli bu şəxs çoxlu səyahət etmiş, cavanlığında Müqəddəs Torpağı ziyarət etmişdir. Sonradan dörd il ərzində Halkid səhrasında tərkidünya dərviş kimi ömür sürmüşdür. Burada yəhudi və haldey dillərini öyrənmişdir. Özünün dediyinə görə bu dövrdə onun ətrafında canlı qismindən yalnız əqrəb və vəhşi heyvanlar olmuşdur. Səhrada yaşadığı dövrdə bir neçə dəfə Qiyamət Gününün çatmasını bildirən şeypur səsləri eşitmişdir. Qərbi Avropa rəssamları onu çox vaxt başının üstündə şeypur çalan mələkləri dinləyən vəziyyətdə təsvir edirlər. 386-cı ildə İeronim Vifleyemdə məskunlaşır. Burada uzun illər boyu Bibliyanı (Əhdi-Ətiqi və Əhdi-Cədidi) latın dilinə tərcümə edir. 11 əsrdən sonra Trident kilsəsi məhz bu tərcüməni Müqəddəs yazının (Vulqatın) rəsmi latın mətni elan etmişdir. Bundan əlavə, İeronim “qlaqolitsa” deyilən qədim slavyan əlifbasının banisi hesab edilir. Geniş yayılmış bir rəvayətə görə, İeronim şirin pəncəsinə batmış bir tikanı çıxarandan sonra şir onun vəfalı dostu olmuşdur. Müqəddəs İeronimin saysız-hesabsız şəkillərində o, hücrədə əyləşərək yazı yazan alim kimi təsvir edilir. Vəfalı dostu şir də onun yanındadır. Tərcüməçilər bayramının populyarlığı ilbəil artır. Hər il bu münasibətlə açıqcalar buraxılır. Müxtəlif illərdə Tərcüməçilər Günü müxtəlif devizlər altında qeyd edilmişdir: “Tərcümə çoxdilliliyin və mədəni müxtəlifliyin əsasıdır”, “Tərcüməçinin öz peşəsi və cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti”, “Dillər çoxdur, peşə - bir”, “Birlikdə işləyirik” və s. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin tərcüməçiləri obrazlı şəkildə “Tərəqqinin poçt atları” adlandırırdı. Babil qülləsinin dağıdıldığı vaxtdan tərcüməçi peşəsinin bütün bəşəriyyətin həyatında çox böyük əhəmiyyəti var, hərçənd bunu bəzən hiss etmirik. Previous Next

 • How technology can help curb attention disorders

  < Back How technology can help curb attention disorders Sarah Jones 19 mar 2023 This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Previous Next

View All
bottom of page