top of page

Bloq

Search
  • Writer's pictureTesla Translation

Texniki tərcümə

Texniki tərcümə, mətnlərdə texniki terminlərin və xüsusi qrammatik qaydalarının vəziyyətinə uyğun olaraq tərcümə edilməsidir. Bu növ tərcümə, məsələn, mühəndislik, avtomobil, tibb və ya informatika kimi texniki sahələrdə istifadə edilən mətnləri əhatə edir.

Texniki tərcüməçilər, mətnin məzmununu, təcrübələrini və sahəyə aid dil və terminlərini bilməlidirlər. Bu növ tərcüməçilər ümumi tərcüməçilərə nisbətən daha çox sahə təcrübəsinə sahib olurlar və müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssis tərcüməçilər tərəfindən verilə bilərlər.

Texniki tərcümə, tərcümə ediləcək mətnin nəticəsində doğru terminoloji, məzmun və qrammatik strukturu əldə etmək üçün vacibdir. Bu, texniki terminlərin düzgün tərcüməsi və müştərinin istədiyi nəticənin təmin edilməsi ilə nəticələnir.

Texniki tərcümə, müştərilərin dünya bazarında rahatlıqla işləməsinə imkan verir. Müştəri, məsələn, bir xarici dilə çevrilmiş avtomobil sənədinin doğru terminlərlə tərcümə olunduğuna, müvafiq qrammatik strukturunun qorunduğuna və texniki terminlərin doğru formada tərcümə edildiyinə əmin ola bilər.

Böyük şirkətlər və ya təcrübəli tərcüməçilər texniki tərcümə xidmətləri verir və bu xidmət üçün müştərilər tərəfindən nisbətən yüksək qiymətlər tələb edilir

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Kitabların tərcüməsi

Kitabların tərcüməsi, kitabın bir dilən digər dilə tərcümə edilməsidir. Kitab tərcüməsi, əsasən, bir əsərin daha geniş bir oxucu kütləsinə çatdırılmasına kömək edir. Bu proses, müxtəlif dillərdə yazıl

Comments


bottom of page